Haridus | Töökogemus | Ühiskondlik tegevus | Teadustegevus | Tunnustused | Meistriklassid | CV [pdf] ETIS | Publikatsioonid | Sulev Nurme

SulevNurme.org

Kärt-Mari Paju foto

 

Haridus


 • 2003 - Refresher studies: Historic parks in society - Erasmus Intensive Programme (Weimar, Saksamaa)

 • 2001...2002 - Eesti Kunstiakadeemia. Restaureerimiskool

 • 2000...2006 - Eesti Maaülikool, doktorantuur maastikuarhitektuuri erialal (kaitsmata)

 • 1997...2000 - Eesti Maaülikool, magistrikraad maastikuarhitektuuri erialal, MSc

 • 1993...1997 - Eesti Maaülikool, bakalaureusekraad metsamajanduse erialal, BSc

 • 1990...1993 - Jäneda Tehnikum, maastikukujunduse eriala, maastikukujundaja diplom

 • 1989...1990 - Tallinna Tehnikaülikool (raadiotehnika I kursus)

 • 1977...1989 - Mustvee I Keskkool (keskharidus)

 

FB | LinkedIn | maastikuarhitekt.ee | ETIS | ResearchGate  | Academia

 

| Menüü |

 

Töökogemus, erialane pädevus • 1991...1992 - Kadrioru Pargi VE - haljastustööline

 • 1993 - Lennuk&Ko - haljastustööline

 • 1994 - AS Bron - haljastustööline

 • 1994...1995 - AS Bron - haljastuse projekteerija

 • 1995...2000 - AS Hedge - haljastuse projekteerija

 • 2000...2002 - OÜ Hedge - maastikuarhitekt, juhatuse liige

 • 2003...2016 - OÜ Artes Terrae - maastikuarhitekt; juhatuse liige

 • 2003... - OÜ Eesti Murud - maastikuarhitekt (koostööleping)

 • 1998...2005 - Eesti Põllumajandusülikool Keskkonnakaitse Instituut, maastikuarhitektuuri eriala lektor (valdkond: haljasalade kujundamine ja projekteerimine)

 • 2005 - Eesti Maaülikool PKI, maastikuarhitektuuri eriala lektor (valdkond: haljasalade kujundamine ja projekteerimine)

 • 2005...2016 - Tallinna Tehnikaülikool Tartu Kolledž, maastikuarhitektuuri eriala lektor (valdkond: haljasalade kujundamine ja projekteerimine, dendropatoloogia ja dendrohindamine, maastikuarhitektuuri ajalugu, parkide restaureerimine)

 • 2004... Eesti Kunstiakadeemia. Restaureerimiskool, Tartu tsükli pargi restaureerimise loeng

 • 2007...2008 - õppejõud aiakujunduse kursustel Tartu Rahvaülikoolis

 • 2013... - pargihoolduse, maastikuhoolduse ja keskkonnahoiu kursuste / kursuste osade lektor Luua Metsanduskoolis

 • 2016... - AB Artes Terrae - maastikuarhitekt; juhatuse liige

 

| Menüü |

 

Ühiskondlik tegevus


 

| Menüü |

 

Tunnustused, arhitektuurivõistlused


 

* * *

 

 • 2003 - Kivilinn on ka elukeskkond. Arhitektuurivõistluse korraldusmeeskonna juht (EPMÜ KKI - EAL)

 • 2013 - Albert Uustulndi mälestusmärgi ideekonkursi žürii liige

 • 2016 - Ekspertliige Kuressaare Pargi lasteaia arhitektuurivõistluse žüriis

 

| Menüü |

 

Teadustegevus


Teadustegevus, artiklid (ETIS) | 4+2 bakalaureusetööd | 3+2 bakalaureusetööd | 4+2 magistritööd | 4+1 magistritööd | 3+2 magistritööd

 

4+2 süsteemis juhendatud bakalaureusetööd

 

 • Kristi Kahar | Pôlva linna kalmistu rekonstrueerimisprojekt (2000)

 • Sirli Uiboubin | Pôlva multifunktsionaalse mänguväljaku kujundusprojekt (2000)

 • Alvi Kangur | Viljandi linna kv 161 krunt nr 17 kujundusprojekt (kaasjuhendajad: Heli Luts ja Toomas Tamm) (2001)

 • Eero Tali | Tartu Descartes lütseumi ja Tartu Kommertsgümnaasiumi välialade kujundusprojekt (2001)

 • Raili Uustalu | Jõgeva linna Piiri pargi rekonstrueerimisprojekt (2002)

 • Marko Laanes | Tartu linna gümnaasiumite spordirajatiste analüüs ja ... (kaasjuhendaja prof. Koit Alekand) (2002)

 • Hele Möllits | Võru linnakalmistu laiendatava osa ideekavand (2002)

 • Elina Padar | Rannu mõisapargi rekonstrueerimisprojekt (2003)

 • Kristina Liimask | Katusaia idee Tartu Fortuuna 1 näitel (kaasjuhendaja Pille Koorberg) (2003)

 • Evelyn Merisalu | TÜ Psühhiaatriakliiniku (ümbruse) haljastusprojekt (kaasjuhendaja Kadri Jürimäe) (2003)

 • Angela Männiste | Tartu mänguväljakute seisukord ja arengusuunad (kaasjuhendaja Karin Holst) (2003)

 • Sirle Salmistu | Veekogu-äärsete puhkealade kujundamine Pangodi järve näitel (kaasjuhendaja Tiia Ilmet) (2003)

 • Merlin Jääger | Saare mõisapargi rekonstrueerimine (kaasjuhendajana, juhendaja prof. Juhan Maiste) (2003)

 • Liina Luik | Puurmani mõisapargi rekonstrueerimine (2004)

 • Helen Leiger | Maardu mõisapargi rekonstrueerimine (2004)

 • Kristina Amor | Paldiski linna teemapark - uurimus ja ideeprojekt (2005; kaasjuhendajana; juhendaja Ülle Grišakov) (2005)

 • Reet Lehtla | Eesti XX sajandi taimekasutuse muutumine avalikel haljasaladel (2005)

 • Eve Barnabas | Maastikukunst, selle olemus ja osa maastikuarhitektuuris (2005)

 • Pille Becker | Uus-Ihaste mänguplatsi ja spordiplatsi rajamine (2005)

 

| Menüü |
 


4+2 süsteemis juhendatud magistritööd

 

 

| Menüü |
 


4+1 süsteemis juhendatud magistritööd

 

 • Liina Luik | Kergliiklusteed Eestis (2008)
   

| Menüü |


3+2 süsteemis juhendatud bakalaureusetööd

 

 • Olesja Gaidukova, Dagmar Heringas, Anastassia Hruštšjova, Jekaterina Kuhhartseva, Antti Pääsukene, Moonika Vister | Raadi elurajooni park (2005)

 • Liisa Villemson | Lilla Stenshuvudi Rahvusvahelise Kunstikeskuse ümbrus (2005)

 • Liis Laine | Aastatel 1980-1985 ehitatud betoonplokkelamute sisehoovide kujunduslike aspektide analüüs Pärnu Ranna mikrorajooni näitel (2009)

 • Anne Ots | Eesti raudteejaamaparkide ajalooline kujunemine (2009)

 • Eleriin Tekko | Tallinna kavandatava rannapromenaadi analüüs Kalamaja näitel (2009)

 • Kadi Keskpalu | Tartu parkide kasutusanalüüs (2010)

 • Mari-Liis Alasi | Kuressaare linnapark ja selle ümbrus. Paiga väärtused kohalikele elanikele (2011)

 • Gerit Dreyersdorff | Tartu Tehase tänava ja sadamaraudtee vahelise tööstusliku piirkonna ajalooline kujunemine ja võimalikud arenguvisioonid (2011)

 • Johanna Holvandus | Muutuv ja muutumatu genius loci Prahas Žižkovi ja Josefovi linnaosade näidetel (2011)

 • Mariliis Mieler (kaasjuhendajana) | Koerteplatsid Tallinna linnaruumis (2011)

 • Joosep Tikk | Ratsarajatiste rajamise elementaarjuhised ja eskiislahendus Ristitee talu näitel (2011)

 • Kristiina Kupper | Erinevate allee uurimismeetodite võrdlus Pärnu Vanapargi tänava puiestee näitel (2012)

 • Liina Tera | Venemaa barokse aiakunsti põhijooned Kadrioru ja Peterhofi võrdlusel (2013)

 • Anna-Alore Landra | Seli mõisapargi restaureerimiskontseptsioon (2017)
   

| Menüü |


3+2 süsteemis juhendatud magistritööd

 

 • Edgar Kaare | Pinnavormid maastikukujunduses (2008)

 • Ülle Kunnus | Vertikaalhaljastusest urbaniseerunud keskkonnas (juhendajad Pille Koorberg, Sulev Nurme) (2008)

 • Janne Vaine | Eesti 18.-19. sajandi regulaarpark. Pargiruumi kompositsioon (2009)

 • Dagmar Heringas | Eesti 18.-19. sajandi regulaarpark - Pargiruumi säilivus (2009)

 • Helen Mihkelson | Eesti 18.-19. sajandi regulaarpark - park maastikus (2010)

 • Kaire Kaldmaa | Maanteemaastik (kaasjuhendajana, juhendajad Heiki Kalberg ja Sulev Nurme) (2010)

 • Erelin Kõrts | Linnaparkide valgustusest (kaasjuhendajana) (2010)

 • Tiina Kuusepuu | Lauluväljakud Eestis... (juhendajad Ülle Kunnus, Sulev Nurme) (2010)

 • Mari Toom | Kooliaedade kujundamine laste vajadusi ja eelistusi arvestades. "Grün macht Schule" programmi rakendamisvõimalustest Eestis (2011)

 • Eigo Tarkin | Eesti regulaarne mõisaansambel maastikus. Uuring maastiku avatuse, mõisasüdame ulatuse ning teekoridoride muutustest (2011)

 • Martin Kree | Planeeringute koostamise probleemistikust aktiivse reljeefiga aladele Otepää valla näitel (kaasjuhendajana, juhendajad Edgar Kaare ja Sulev Nurme) (2012)

 • Heleri Tooming | Linna haljastu analüüsi ja kavandamise põhimõtted jätkusuutliku rohestruktuuri arenguks Tartu linna näitel (2012)

 • Eleriin Tekko | Ökoloogiline maastikukujundus ning selle rakendamisvõimalused Eestis (2012)

 • Priit Paalo | Reljeef Eesti regulaarsete mõisaparkide kujunduses 1750-1850 (2013)

 • Liis Alver | Eestis kasutatavate dendroloogiliste inventeerimiste hindamisandmete olulisus maastikuarhitektide, arboristide ja ametnike seisukohast (2013)

 • Eneli Niinepuu | Välireklaami mõjud ümbritsevale teemaastikule ja selle kasutajatele (kaasjuhendajana, juhendajad Ülle Kunnus ja Sulev Nurme) (2013)

 • Liina Ratas | Väikevormid Eesti mõisaparkides 1750-1850 (2014)

 • Olga Bassova | Eesti mõisaparkide alleed maastikus (2014)

 • Piret Pallase | Miljööväärtuslike hoonestusalade puittaimede/haljastuse (haljastu) inventeerimise metoodika. Tallinna miljööväärtuslike hoonestusalade näitel (kaasjuhendajana, juhendajad Riin Alatalu ja Sulev Nurme) (2014)

 • Kristiina Kupper | Linnahaljastu tegevuskava ja selle koostamine Tallinna näitel (2014)

 • Jekaterina Mazjagutova | Rokokoopark Eestis (2014)

 • Minea Kaplinski | Belle Époque Tartu Toometagusel – asumi maastikuarhitektuurne miljöö 19. ja 20. sajandi vahetusel (2015)

 • Anneli Kompus | Säästlike sademeveesüsteemide kasutamisvõimalused linnaruumi kujundamisel, Tartu Kaunase puiestee valgala näitel (2015)

 • Kadri Mets | Pärandkultuuri objekt maastikus: selle väärtustamise, teadvustamise ja esitlemise võimalusest Agusalu kuulipildujakaponiiride näitel (2015)

 • Triin Saarepuu | Taastatava ajaperioodi probleem Eesti mõisaparkide restaureerimisel ja rekonstrueerimisel Puurmani, Saare, Võhmuta ja Õisu mõisa pargi näitel (2015)

 • Argo Ingver | Discgolfi mõju keskkonnale. Discgolfi pargi sobivus maastikku Põltsamaa näitel (2016)

 • Triin Leppik | Iseorganiseeruv maastik ja selle kujundamine, Tallinna Kesklinna linnaosas asuvate tühermaade näitel (2016)

 

TTÜ Tartu Kolledži maastikuarhitektuuri õppetoolis kaitstud lõputööd

 

| Menüü |


Sitemap | Avaleht

 

Viimati täiendatud: 14 november 2018

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved