Tagasi Maastikuarhitektuuri projekti sisu ja osad | Näiteid projektidest | LähtematerjalidKoostaja pädevus Tellimine

Maastikuarhitektuuri projekt


 SulevNurme.org

 

Maastikuarhitektuuri projekt on eraldiseisev projekt või mõne suurema ehitusprojekti eriosa, mis koostatakse mistahes mingi kokkulepitud maa-ala ruumiliseks lahendamiseks. Maastikuarhitektuuri projektide hulka kuuluvad väljakute, parkide ja aedade projektid, mängu- ja spordiväljakute, matkaradade, tänavahaljastuse, maanteehaljastuse, kalmistute, katusaedade projektid, mistahes muud haljastusprojektid jne - maastikuarhitekti tegevusvaldkondadest vt täpsemalt: Landscape Institute (London) koostatud "The Guide to Clients".

 

Maastikuarhitektuuri projekt on mistahes ehitusprojektiga sarnane dokument, mille alusel saab teostada ehitustööd, hinnata ehitusmaksumust jne. Maastikuarhitektuuri projekt ei ole samastatav haljastusprojektiga, kuigi haljastus on enamasti üks maastikuarhitektuurse projekti teemadest. Maastikuarhitektuursel projekteerimisel lähtutakse Ehitusseadustikust ja vastavatest soovituslikest standarditest (näiteks EVS 932:2017, EVS 907:2010 jt). Maastikuarhitektuuri projekte võib koostada kutsetunnistusega maastikuarhitekt. Kui projektala on kaitse all, lähtutakse lisaks kaitset reguleerivastest õigusaktidest. Muinsuskaitsealuste parkide hoolduskavade ja projektide koostamiseks peab olema Muinsuskaitseameti tegevusluba.

 

Maastikuarhitektuuri projekt tuleb vormistada Ehitusregistrisse esitamiseks sobivas formaadis (vt ehitusprojekti digivormistamise juhend).

 

Loe lähemalt... | Tellimine

 

 

Galerii | Näiteid avalike alade projektidest Näiteid era- ja korterelamu aedade projektidest | Tellimine


Privaatsustingimused Kasutustingimused | Sitemap

 

Viimati täiendatud: 09 jaanuar 2019

©Sulev Nurme 1997-2019. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved