Maastikuarhitektuursed projektid

Sulev Nurme - maastikuarhitekt

Teated | Kogemus | Portfolio | Galerii | Kontakt | Reisimine | Blogi


 Tagasi  |  Näiteid projektidest  |  Lähtematerjalid  Koostaja pädevus  Tellimine

Tartu Kuningaplats. Projekt 1996


Maastikuarhitektuurne projekt

Maastikuarhitektuurne projekt on eraldiseisev projekt või mõne suurema ehitusprojekti eriosa, mis koostatakse mistahes mingi kokkulepitud maa-ala ruumiliseks lahendamiseks. Maastikuarhitektuurne projekt on  ehitusprojektiga sarnane dokument, mille alusel saab teostada ehitustööd, hinnata ehitusmaksumust jne. Maastikuarhitektuurne projekt ei ole samastatav haljastusprojektiga, kuigi haljastus on enamasti üks maastikuarhitektuurse projekti osadest. Maastikuarhitektuursel projekteerimisel lähtutakse Ehitusseadustikust ja vastavatest soovituslikest standarditest (näiteks EVS 932:2017, EVS 907:2010 jt). Maastikuarhitektuurseid projekte võib koostada kutsetunnistusega maastikuarhitekt. Kui projektala on kaitse all, lähtutakse lisaks kaitset reguleerivastest õigusaktidest. Muinsuskaitsealuste parkide hoolduskavade ja projektide koostamiseks peab olema Muinsuskaitseameti tegevusluba.

 

Maastikuarhitektuurne (maastikuarhitektuuri) projektide hulka kuuluvad väljakute, parkide ja aedade projektid, mängu- ja spordiväljakute, matkaradade, tänavahaljastuse, maanteehaljastuse, kalmistute, katusaedade projektid, mistahes muud haljastusprojektid jne - maastikuarhitekti tegevusvaldkondadest vt täpsemalt: Landscape Institute (London)  koostatud "The Guide to Clients".

Loe lähemalt... Tellimine 

 

 

Galerii  |  Näiteid avalike alade projektidest  | Näiteid erakruntide projektidest  | Tellimine 

Oru pargi Jaapani aed. Projekt 2001


Teated | Kogemus | Portfolio | Galerii | Kontakt | Reisimine | Blogi

http://blogs-images.forbes.com/tomiogeron/files/2012/01/facebook_logo2.png

Creative Commonsi litsents

Viimati täiendatud: 28 märts 2018

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved