Dendroloogilised hinnangud, pargitaimestiku uuringud

Sulev Nurme - maastikuarhitekt

Teated | Kogemus | Portfolio | Galerii | Kontakt | Reisimine | Blogi


 Tagasi | Näiteid puistu hinnangutest | Dendroloogiline inventeerimine ja hindamine | Rohustu hindamine | Tellimine

Toila Oru pargi aed. Projekt 2000


Puistu dendroloogiline inventuur (puistu hinnang)
Kui planeeringu- või projektalal kasvab puid-põõsaid tuleb need üle vaadata ja määrata puittaimede hooldus- ning raietööd. Puistu hinnang vajalik hoonete ja nende juurdeehituste tegemisel, rajatiste (tehnovõrgud, maaküttesüsteemid, teed jne) projekteerimisel jne. Puistu inventuuri vajaduse määrab üldjuhul omavalitsus. Puistu inventeerimise ja hinnangu võib tellida eraldi enne projekteerimistöid, kuid otstarbekas on see tellida koos projekteerimistöödega.

 

Võimalik on ka konsultatsioon ja raiutavate või hooldust vajavate puude märkimine objektil. Objektidel, mis asuvad Tartust kaugemal kui 50 km on konsultatsioon tasuline (Hinnakiri).

Loe lähemalt...

 

Teostatud hinnanguidTellimine

Mäetaguse mõisa park. Projekt 1999

 

 | Üles |

 
 

Muud pargi- ja maastikuuringud

Sõltuvalt olukorrast võib olla vajalik teha ka pargi alustaimestiku (rohustu) inventuure ja uuringuid või hinnata kavandatud rajatise, protsessi vms mõju ümbruskonna taimestikule. Ülevaade projektalal kasvavast rohttaimestikust võiks olla iga projekti osa määral, mis võimaldaks kasvava rohustu maastiku kujundamisel maksimaalselt ära kasutada.

Loe lähemalt...

 

Teostatud pargiuuringuidTellimine

 
 

| Üles |

 

Sitemap | Teated | Kogemus | Portfolio | Galerii | Kontakt | Reisimine | Blogi

http://blogs-images.forbes.com/tomiogeron/files/2012/01/facebook_logo2.png

Creative Commonsi litsents

Viimati täiendatud: 19 oktoober 2018

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved