Orjaku õpperaja projekt

NÄITEID TÖÖDEST | Avaleht Artes.ee | portfolio | Töösolevad projektid

 

Tellija: RMK

Koostaja: AB Artes Terrae OÜ

Autor: Sulev Nurme

Insener: Väino Aedmaa (IB Tandem)

Aasta: 2014

AB Artes Terrae töö nr 55KP14

 

Eskiis | Tööprojekt | Fotosid valminud objektist


 

ESKIIS

Seletuskiri [pdf]

Koondplaan [pdf]

Vaateplatvormid [pdf]

Kõik failid [zip]

Tööversioon 12.12.2014, joonised [zip]

 

| Menüü |

 

TÖÖPROJEKT

Seletuskiri* [pdf]

1-1. Geodeetiline alusplaan, leht 1 M 1: 500 [pdf]
1-2. Geodeetiline alusplaan, leht 2 M 1: 500 [pdf]
1-3. Geodeetiline alusplaan, leht 2 M 1: 500 [pdf]
2-1. Koondplaan, leht 1 M 1: 500 *[pdf]
2-2. Koondplaan, leht 2 M 1: 500 *[pdf]
2-3. Koondplaan, leht 3 M 1: 500 *[pdf]
2-4. Koondplaan, leht 4 M 1: 500 *[pdf]
2-5. Koondplaan, leht 5 M 1: 500 *[pdf]
2-6. Koondplaan, leht 6 M 1: 500 *[pdf]
2-7. Koondplaan, leht 7 M 1: 500 *[pdf]
2-8. Koondplaan, leht 8 M 1: 500 *[pdf]
3. Õpperaja skeem M 1: 2000 [pdf]
4. Kolmeosaline infotahvel M 1: 25 [pdf]
5. Infotahvel (infoalus), viit, rajatähis M 1: 25 [pdf]
6. Lambavärav M 1: 25 [pdf]
7. Laudtee M 1: 25 [pdf]
8. 6m vaateplatvorm M 1: 50 [pdf]
9. 3m vaateplatvorm M 1: 50 [pdf]
10. Värav M 1: 25
*[pdf]
11. Pink M 1: 25 [pdf]
12. Ehituskorralduse skeem M 1: 2000 *[pdf]

Koondplaan [dwg-zip]

Geoalus [dwg-zip]

Geoalus - seletuskiri [pdf]

Lisa 1. Lähteülesanne [pdf]

Lisa 2. Plastrex profiil [pdf]

Lisa 3. Jalgrattahoidja [pdf]

Kõik projekti joonised (va geoalus) [pdf-zip]

Kõik projekti materjalid koos [pdf-zip]

 * tähistatud failid korrigeeritud vastavalt Maanteeameti 06.01.2015.a. ettepanekutele

 

©Sulev Nurme, ©AB Artes Terrae OÜ. Käesoleval lehel olevate materjalide (tekstid, tabelid, fotod, joonised jm kasutamise tingimused.

Viimati muudetud/täiendatud: 06.12.2018

 

| Menüü |

 


Sitemap | Avaleht

    

 

Viimati täiendatud: 06 detsember 2018

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved