Mädajärve ja Koeraoja kü DP ala puistu uuring

NÄITEID TÖÖDEST | Avaleht Artes.ee | portfolio | Töösolevad projektid

Mädajärv. Foto Jüri Järvis

 

Tellija: Gracile Projekt OÜ

Koostaja: AB Artes Terrae OÜ/Metsabüroo OÜ

Koostajad: Sulev Nurme, Jüri Järvis, Johannes Anniste

Metsatakseerimine, metsa uuringud: Metsabüroo OÜ, Formaks OÜ

Projektijuht: Sulev Nurme

Asukoht: Karujärve, Saaremaa

Aasta: 2018

AB Artes Terrae töö nr 1837HI2

 

Joonis 1. Puistu plaan [pdf]

Joonis 1. Kasvukohatüübid [pdf]

Joonis 3. Haljastuslik väärtus [pdf]

Joonis 4. Koormustaluvus [pdf]

Joonis 5. Taimestiku tundlikkus... [pdf]

Joonis 6. Hoonestusalade sobivus LK piirangutega [pdf]

Joonis 7. Hoonestusalade sobivus väärtusliku haljastusega [pdf]

Joonis 8. Puistu kahjustused [pdf]

Joonis 9. Puistu hooldustööd[pdf]

Joonis 10. VEP-d [pdf]

Joonis 11. Ettepanekud planeeritud hoonestusalade muutmiseks [pdf]

 

Seletuskiri+joonised [pdf-zip]

 

©Sulev Nurme, ©AB Artes Terrae OÜ. Käesoleval lehel olevate materjalide (tekstid, tabelid, fotod, joonised jm kasutamise tingimused.

Viimati muudetud/täiendatud: 11.12.2018

 

| Menüü |

 


Sitemap | Avaleht

    

 

Viimati täiendatud: 11 detsember 2018

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved