1837HI2 Karujärve

Avaleht  |  Artes.ee  |  Tagasi


 

Tellija: Gracile Projekt OÜ

Koostaja: AB Artes Terrae OÜ

Viimati muudetud/täiendatud: 06.07.2018

 

Seletuskiri+joonised [pdf-zip]

Joonis 1. Puistu plaan [pdf]

Joonis 1. Kasvukohatüübid [pdf]

Joonis 3. Haljastuslik väärtus [pdf]

Joonis 4. Koormustaluvus [pdf]

Joonis 5. Taimestiku tundlikkus... [pdf]

Joonis 6. Hoonestusalade sobivus LK piirangutega [pdf]

Joonis 7. Hoonestusalade sobivus väärtusliku haljastusega [pdf]

Joonis 8. Puistu kahjustused [pdf]

Joonis 9. Puistu hooldustööd[pdf]

Joonis 10. VEP-d [pdf]

Joonis 11. Ettepanekud planeeritud hoonestusalade muutmiseks [pdf]

 


Üles  |

Lehel olevate tekstide, tabelite ja jooniste lepinguvälise kasutamise tingimused.

-


 

Viimati täiendatud: 06 juuli 2018

 

Creative Commonsi litsents

 

©Sulev Nurme 1997-2017

©AB Artes Terrae OÜ 2017

 Kõik õigused kaitstud