1826KP2 Rähni tee 1

Avaleht  |  Artes.ee  |  Tagasi


 

Tellija: Eraisik

Koostaja: AB Artes Terrae OÜ

Viimati muudetud/täiendatud: 13.04.2018

 

Projekt (kõik failid koos, sh seletuskiri) [zip]

 

Asendiplaan [pdf]

Vertikaalplaneerimine [pdf]

Istutuskast [pdf]

Piirdeaed [pdf]

Pergola [pdf]

Teed [pdf]

 


Üles  |

Lehel olevate tekstide, tabelite ja jooniste lepinguvälise kasutamise tingimused.

-


 

Viimati täiendatud: 13 aprill 2018

 

Creative Commonsi litsents

 

©Sulev Nurme 1997-2018

©AB Artes Terrae OÜ 2018

 Kõik õigused kaitstud