Võiste liivakarjääri mäeeraldise kasutuselevõtu võimalikust mõjust Luitemaa looduskaitsealale

NÄITEID TÖÖDEST | Avaleht Artes.ee | portfolio | Töösolevad projektid

 

 

Tellija: Krüüdneri Karjäär OÜ

Koostaja: AB Artes Terrae OÜ

Autorid: Sulev Nurme, Jüri Järvis

Projektijuht: Sulev Nurme

Aasta: 2017

AB Artes Terrae töö nr 1755MT2

 

Eksperthinnang

 

©Sulev Nurme, ©AB Artes Terrae OÜ. Käesoleval lehel olevate materjalide (tekstid, tabelid, fotod, joonised jm kasutamise tingimused.

Viimati muudetud/täiendatud: 26.01.2019

 

| Menüü |

 


Sitemap | Avaleht

    

 

Viimati täiendatud: 26 jaanuar 2019

©Sulev Nurme 1997-2018. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved