Kasutustingimused

Sulev Nurme - maastikuarhitekt

Terms of use

SulevNurme.org: veebilehe sisu kasutustingimused


Kõik veebilehel SulevNurme.org olevad fotod, skeemid ja tekstid on intellektuaalne omand, mille kõik õigused kuuluvad Sulev Nurmele ja/või (vastava viite olemasolul AB Artes Terrae OÜ-le ning Artes Terrae OÜ-le). Veebilehel olevate fotode, skeemide, jooniste, tekstide jm digitaalse sisu kasutamine ilma käesoleva veebilehe autori/omaniku loata kommertseesmärkidel või nende avalik avaldamine mistahes mahus või kujul on keelatud. Veebilehelt SulevNurme.org alla laetud või kopeeritud materjalide (välja arvatud logo, mida ei tohi lehe omaniku nõusolekuta kasutada ühelgi juhul ja välja arvatud välislinkidega viidatud teistelt veebilehtedelt maha laetav sisu ja materjalid, mille kasutamistingimused on seatud nende omanike poolt) kasutamine on eraldi loata lubatud mittekommertseesmärkidel tehtavate uurimuste ja koolitööde (referaatide, kursuse- või lõputööd jms) tegemiseks tingimusel, et kasutatud materjali autorile/omanikule on viidatud (autor - Sulev Nurme, projektide, uuringute jne puhul ka kaasautorid ja ettevõte, AB Artes Terrae OÜ, Artes Terrae OÜ). Veebilehel SulevNurme.org olevate materjalide loata kasutamisel (sh materjalide kasutamisel autori loal, kuid neile viitamata jätmisel) rikutakse Eesti Autoriõiguse seadust.
 

Veebilehel SulevNurme.org olev info on informatiivne, lehe omanik ei ole vastutav mitte ühelgi juhul lehel olevate materjalide kasutamisel tekkivate mistahes kahjude eest. Veebilehel SulevNurme.org võib olla linke teistele veebisaitidele, millel sisalduva info kasutamisel tuleb järgida lehtede kasutustingimusi; käesoleva veebilehe omanik ei ole vastutav mitte ühelgi juhul viidatud veebilehtede kasutamisel tekkivate mistahes kahjude eest.

 

Käesolev veebileht ei ole ühilduv Internet Exploreriga.


Küsimuste korral võtke palun ühendust: info[]sulevnurme.org

 

Olen nõus | Ei ole nõus

  

SulevNurme.org: terms of use, copyright


All rights reserved to Sulev Nurme and/or AB Artes Terrae OÜ, Artes Terrae OÜ. All content (texts, trademarks, illustrations, photos, graphics, files, designs, arrangements etc.) on this website of the SulevNurme.org are protected by Estonian Copyright Act, copyright and other protective laws. Contents of SulevNurme.org may not used for commercial purposes. Contents of SulevNurme.org may not published or presented in any form without owner permission. However, some contents like articles, drawings, sketches etc  (except logo and contents in external links) can be used for educational or non commercial purposes (for student projects etc), if they are properly credited.

 

Use of this website, as well as web sites related or connected to this by links, are at the user's own risk and responsibility. Current website, SulevNurme.org, can contain links to websites that are run by third parties. The owner of SulevNurme.org takes no responsibility for the content of these other websites. SulevNurme.org owner bears no responsibility or liability for damage of any kind, also for indirect or consequential damages resulting from access to or use of this website or websites related or connected to this by links.

 

The website is not compatible with Internet Explorer.


For further questions please contact by: info[]sulevnurme.org.

 

Agree | Not agree

 

| Menüü |

 


Privaatsustingimused Kasutustingimused | Sitemap

 

Viimati täiendatud: 18 aprill 2022

©Sulev Nurme 1997-2022. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved